28 marca 2010

 

    Silny, rozrastający się garnizon jaki stacjonował w XIX w. na terenie Grudziądza dysponował małym kościółkiem św. Ducha. Istniała więc potrzeba wybudowania większej świątyni. Wysoki na ponad 60  metrów, z czerwonej cegły  nawiązujący stylem do neogotyku obiekt od 1900 r. był już rozpoznawalny z daleka. Łączna ilość miejsc siedzących przekraczała tysiąc. Jego  dwa potężne dzwony umieszczone na wieży przekraczały łącznie masę 1,5 tony więc cała budowla musiała robić duże wrażenie. Począwszy od lat  dwudziestych proboszczem parafii został ks. mjr  Władysław Łęga,  który pełnił tę posługę aż do wybuchu wojny w 1939 r. Z racji swej wysokości obiekt na cel wziął Wehrmacht  przewidując, że to właśnie z jego wieży kieruje się artylerią i ruchem wojsk  na przedpolach miasta. 

Tym samym zniszczono wieże, dach i sklepienie w zachodnim skrzydle. Podczas okupacji kościół popadał w ruinę. W 1943 r. zapadła decyzja o jego rozbiórce. Obecnie cała górka garnizonowa jest zabudowana domami jednorodzinnymi. Teren, na którym mieściła się świątynia zajmują dziś domy przy ul. Jagiełły nr 20, 22 i Księcia Witolda 2, 4. Udało mi się uzyskać informacje, że na  tych właśnie posesjach są jeszcze resztki fundamentów…

Musisz się zalogować aby móc komentować.