29 sierpnia 2010

   Poszukiwanie śladów przeszłości, względnie staroci i rupieci przy pomocy wykrywacza metali jest niewątpliwie aktywną formą spędzania czasu. Jednak bardzo łatwo można wejść w konflikt z prawem. Jeden z artykułów ustawy mówi :  Art. 111.
1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub
porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń
elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1, można orzec:
1) przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do
popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
2) przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z
wykroczenia;
3) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości
wyrządzonej szkody.

   Niestety, prawo jest w tej dziedzinie bardzo enigmatyczne. Sami prawnicy przyznają że ustawa nie precyzuje jednoznacznie spornego tematu ,,poszukiwań zabytków’’ .W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy wykrywacz metali można legalnie nabyć, posiadać …ale gdy zaczniemy już realizować pasję poszukiwawcza mogą zacząć się prawdziwe schody. Jeśli  Dostałeś pozwolenie na szukanie guzików na polu bitwy, a Znalazłeś średniowieczny garnek z monetami – Płacisz karę lub Idziesz do więzienia i oczywiście zabierają Ci cały sprzęt.
Ale ustawa w niektórych miejscach jest jeszcze groźniejsza. Jednym z zamysłów nowego prawa wydaje się być bezpłatne pozyskiwanie, dla muzeów i archiwów, zabytków będących w prywatnych rękach. Jeżeli Posiadacie w domu cenny przedmiot i nieopatrznie się nim gdzieś pochwalicie, a wojewódzki konserwator zabytków uzna, że niezbędne jest wpisanie go do odpowiedniego rejestru, może być on wam odebrany w świetle prawa. Pretekstem do takiego działania może być brak alarmu w twoim mieszkaniu, jak i to, że uczestniczyłeś w aukcjach staroci za granicą (Jesteś więc handlarzem dzieł sztuki!).
    Jeżeli nie masz pieniędzy na ochronę zabytkowego przedmiotu, czy nieruchomości, stworzono ścieżkę do odebrania Ci go w majestacie prawa. Co prawda, zgodnie z art. 21 Konstytucji, zapewniono tam wypłatę odszkodowania o rynkowej wartości. Lecz jaka jest rynkowa wartość np. Twoich rodzinnych pamiątek? Dla Ciebie są one bezcenne…w Grudziądzu znam wielu ludzi aktywnie szukających już od wielu lat. Czasami rozmawiamy o bezsensownym martwym prawie, o zbiorach którymi nie można oficjalnie się pochwalić i udostępnić innym. Szkoda… Okolice Grudziądza kryją jeszcze wiele tajemnic, których ujawnienie lokalnemu społeczeństwu będzie niemożliwe z racji niefortunnej ustawy…

Musisz się zalogować aby móc komentować.